Management
(Store-Manage-Search)

สะดวกต่อการรับ-ส่ง, จัดเก็บ, ค้นหาไฟล์เอกสารได้จากหน้าเว็บเบราเซอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยมาตรฐานความปลอดภัยบน Google Platform รวมถึงสามารถยืนยันตัวตนและการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลแต่ละฝ่ายงานเพื่อป้องกันการมองเห็นเอกสารความลับจากบุคคลอื่นได้

ฟังก์ชั่นการทำงาน

01

ซอฟแวร์จากผู้ให้บริการหลากหลาย

ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับคลาวด์เซอร์วิส (Google Cloud Platform (GCP)

02

โฟลเดอร์

ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบระบบการจัดเก็บไฟล์เอกสารโดยแบ่งตามโฟลเดอร์ โดยโฟลเดอร์ของผู้ใช้ ชื่อ ‘My Folders’ จะถูกกำหนดเป็นโฟลเดอร์ตั้งต้น และผู้ใช้ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์แยกย่อยเพิ่มได้อย่างอิสระ

03

ทําดัชนีในคลิกเดียว

ด้วยขั้นตอนการสร้างดัชนีอย่างมีประสิทธิภาพที่คุณสามารถระบุพื้นที่ของคำ ข้อความ หรือเนื้อหาในเอกสารได้ และภายในพื้นที่นั้นคุณยังสามารถเลือกและคัดลอกเพื่อนำไปใช้งานยังพื้นที่อื่นที่ต้องการได้อีกด้วย

04

ความปลอดภัย

สามารถตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงประเภทของเอกสารตามผู้ใช้งาน โดยแต่ละประเภทของเอกสารสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ด้วยค่ากำหนด “Read”, “Write” และ “Delete”

05

ตรวจสอบความถูกต้อง

ในการจัดหมวดหมู่ประเภทของเอกสาร ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หากมีการร้องขอการตรวจสอบ เอกสารนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหน้าจอสรุป (Dashboard)

06

ความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นกำกับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ช่วยให้สมาชิกทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การนำไปใช้ การส่งต่อเอกสาร การคัดลอก หรือจัดเก็บ เป็นไปอย่างถูกต้องเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

07

มือถือ

คุณสามารถถ่ายภาพหรือจับภาพหน้าจอบนอุปกรณ์พกพาของคุณ แล้วทำการส่งไปเก็บไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยแอปพลิเคชัน KCIM ได้โดยง่าย และยังสามารถแสดงประวัติรูปภาพหรือเอกสารที่เคยถูกอัพโหลดขึ้นไปแล้วได้

08

ค้นหา

ตัวกรองการค้นหาสามารถจำกัดคำค้นหาให้แคบลงได้หลากหลายวิธี เช่น “Created on”, “Creator” และ “Version” โดยคำที่ค้นหาสามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไข AND หรือ OR ได้ ซึ่งการค้นหาจะถูกกรองตามประเภทของเอกสาร

ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี