เอกสารรับรองและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ระบบคลาวด์มีมาตรฐานการให้บริการและผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 Information security management system สำหรับการให้บริการคลาวด์ (Cloud server service: infrastructure as a service)
  • มีระบบรองรับการทำงานตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  • การลงนามลายมือและการให้การรับรองเอกสาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
  • ให้ความสำคัญและข้อคำนึงของการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ภาพรวมการทำงานของระบบ

desktop_windows

01

หน้าต่างหลักเพื่อแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลที่ต้องอนุมัติเอกสาร และการแจ้งงานจากประชาชนเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

campaign

02

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังประชาชนโดยส่งข้อความผ่านหัวข้อข่าว

mark_email_read

03

ระบบจดหมายเวียนเพื่ออนุมัติเอกสาร โดยการลงนามลายเซ็นต์บนเอกสารได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าทำงานที่หน่วยงาน

inventory

04

ระบบงานสารบัญในองค์กร สามารถจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการสืบค้น และการนำไปใช้

forum

05

กระดานพูดคุย Live chat และสื่อสารภายในองค์กรสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้และรองรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หรือ LineOfficial ของหน่วยงานได้

description

06

ออกแบบ/จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถการ prefill/autofill ข้อมูลในแบบฟอร์มและการบันทึกระเบียบการประชุมได้

smartphone

07

การแจ้งเรื่องต่าง ๆหรือขอรับบริการจากภาครัฐด้วยสมาร์ทโฟนจากที่บ้านได้ และจะต้องตรวจสอบสถานะขั้นตอนการทำงานของภาครัฐในแต่ละขั้นตอนได้

face

08

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและมีระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานเสมอ รวมถึงระบบที่สามารถป้องกันการนำออกข้อมูลไปยังบุคคลอื่นได้

รายละเอียดแพ็กเกจ

แพ็กเกจเริ่มต้น

฿7,500 / ต่อเดือน

  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
30 GB

แพ็กเกจสุดคุ้ม

฿9,800 / ต่อเดือน

  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
100 GB

ลงทะเบียนรับสิทธิ