หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > โปรแกรมคำนวนต้นทุนรวม TCO
ค่าใช้จ่าย Other Kyocera
เลือกรุ่น
ชื่อรุ่น
ราคาเครื่อง บาท บาท
อุปกรณ์สิ้นเปลือง  
ราคาผงหมึก(K) บาท บาท
ราคาผงหมึก(CMY) บาท บาท
อายุการใช้งานผงหมึก(K) แผ่น แผ่น
อายุการใช้งานผงหมึก(CMY) แผ่น แผ่น
ราคาชุดดรัม บาท บาท
อายุการใช้งานชุดดรัม แผ่น แผ่น
กรอกข้อมูลการใช้งาน  
จำนวนเครื่อง เครื่อง
จำนวนใช้งานต่อเดือน แผ่น/เครื่อง
จำนวนเดือนที่ใช้งาน
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่าย KYOCERA
ต้นทุนต่อแผ่น(ผงหมึก)
(ราคาผงหมึก ÷ อายุการใช้งานุผงหมึก)
0.00 บาท 0.00 บาท
ต้นทุนต่อแผ่น(ชุดดรัม)
(Drum cost ÷ Drum life)
0.00 บาท 0.00 บาท
จำนวนการพิมพ์ทั้งหมด
(จำนวนพิมพ์ต่อเดือน x จำนวนเดือน)
แผ่น แผ่น
ค่าใช้จ่ายผงหมึกรวม
(ต้นทุนต่อแผ่น x จำนวนพิมพ์ทั้งหมด)
.00 บาท .00 บาท
ค่าใช้จ่ายดรัมแม่แบบรวม
(ต้นทุนต่อแผ่น x จำนวนพิมพ์ทั้งหมด)
0.00 บาท 0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม ( เครื่อง)
(ราคาเครื่อง+ราคาผงหมึก+ราคาดรัม)
.00 บาท .00 บาท
เคียวเซร่ามิต้าประหยัดได้มากกว่า .00 บาท
กราฟเปรียบเทียบต้นทุนรวม
จำนวนเดือน เคียวเซร่าประหยัดได้มากกว่า
ALL RIGHT RESERVE KYOCERA Document Solutions Thailand CORPORATION LTD.
*ข้อมูลราคาในตารางคำนวณนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารการขาย ณ จุดขาย และสื่อการขายต่างๆ ซึ่งข้อมูลราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบราคาปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลราคาต่างๆ ในการคิดคำนวณเปรียบเทียบจากตารางนี้ได้

Products โซลูชั่นส์ ช่วยเหลือ & ดาวน์โหลด
ซื้อที่ไหน เกี่ยวกับเรา สำหรับตัวแทนจำหน่าย
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี บิซิเนส แอพพลิเคชั่น ดาวน์โหลด   สารของผู้บริหาร Academy
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ MDS ศูนย์บริการ   สารของผู้บริหาร (ประเทศไทย) Partner Netway
เครื่องพิมพ์สี Global Services     ปรัชญาองค์กร  
เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ       ประวัติองค์กร  
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง       โซเชียลมีเดีย  
Awards & Certificates       ความรับผิดชอบต่อสังคม  
        โซลูชั่นส์  
        แผนที่  
เงื่อนไขการใช้งาน   |   เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว ©2019 บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด