หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ร่วมงานกับเราเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่น
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : เสนอขายสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่น

คุณสมบัติ :

 • ต้องประสบการณ์งานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี ในประเภทสินค้าเดียวกัน
 • มีประสบการณ์งานขายด้านบริษัทเอกชนต่างๆ (major account)
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • ต้องมีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ติดต่องานได้
 • ถ้ามีประสบการณ์มาโดยเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารสีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

อัตราที่รับ : 2   

Technical Support

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ทางด้าน Hardware และ Software สามารถแก้ปัญหาได้
 • มีความรู้ด้าน Network
 • ถ้ามีความรู้ด้าน Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • เพศชาย

อัตราที่รับ : 4   

พนักงานเก็บเงิน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : เก็บเงินจากลูกค้า

คุณสมบัติ :

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีรถจักรยานยนต์สามารถนำมาใช้งานได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

อัตราที่รับ : 1   

SALES EXECUTIVE/ACCOUNT MANAGER
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : เสนอขายสินค้ามัลติฟังค์ชั่น

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female, 25-30 years old
 • Ability to traveling , Owner car
 • Bachelor’s Degree or higher inence, Business Administration in Marketing or any related field
 • 1-3 years experiences in selling IT Products, IT Infrastructure Solutions & System
 • Advanced knowledge of Sales skills in IT System or IT Solutions will be advantaged
 • Strong Habit in Self Learning and Developing, specially in IT Technology Knowledge
 • Strong skills in Presentation, Communication, Negotiation, Analytical Skill
 • Ability to Work Independently and Self Motivated attitudes
 • Excellent personality, Service-minded, Enthusiastic, and Hard-Working
 • Good command in English and Computer Skills

อัตราที่รับ : 2   

PRE-SALES/ SYSTEMS CONSULTANT
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : สนับสนุนการขายสินค้ามัลติฟังค์ชั่น

คุณสมบัติ :

 • Male 25-30 years
 • Bachelor Degree in Computer Engineering or any related fields
 • 2-5 years of experiences in service and support of Computer equipment, Network system , Infrastructure, IT Service management
 • Knowledge in WindowsXP,7 Windows Server 2003,2008, Database System
 • Knowledge of both theoretical and practical aspects of project management
 • Ability to multi task and good at problem solving
 • Ability to work without supervision
 • Service-mind and interpersonal skill
 • Good command of English and Presentation Skills

อัตราที่รับ : 3   

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการ (ASC Controller )
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : ผู้ประสานงานงานระหว่างบริษัทกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่าย ด้านการให้บริการหลังการขาย ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านการดูแลซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ,ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารในการนำเสนองาน Presentation
 • บุคคลิกภาพดี จิตใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ , สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หากผ่านงานทางด้านการบริหาร ศูนย์บริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราที่รับ : 2   

ทีมขายต่างจังหวัด (หัวหน้าทีม 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา)
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : งานการขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด(ภาคเหนือ,ตะวันออกเฉียงเหนือ,ใต้)ให้บรรลุตามเป้าหมาย, แนะนำและให้คำปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งประสานงานด้านการขายและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ,การขายการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายต่างจังหวัด อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ตรงงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดี รักในงานขายที่มีเป้าหมายท้าทาย และมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ , สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อัตราที่รับ : 4   

ผู้จัดการสาขา (ขอนแก่น, ระยอง)
หน้าที่ ความรับผิดชอบ : ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ในเขตต่างจังหวัด และดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดเพื่อสนันสนุนงานขาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการขายและการตลาด กลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และความรู้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบสูง สู้งานต่อสภาพกดดันได้ดี
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

อัตราที่รับ : 2   

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร

คุณสมบัติ :


อัตราที่รับ : 1   
Products โซลูชั่นส์ ช่วยเหลือ & ดาวน์โหลด
ซื้อที่ไหน เกี่ยวกับเรา สำหรับตัวแทนจำหน่าย
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี บิซิเนส แอพพลิเคชั่น ดาวน์โหลด   สารของผู้บริหาร Academy
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ MDS ศูนย์บริการ   สารของผู้บริหาร (ประเทศไทย) Partner Netway
เครื่องพิมพ์สี ECM     ปรัชญาองค์กร  
เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Global Services     ประวัติองค์กร  
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง       โซเชียลมีเดีย  
Awards & Certificates       ความรับผิดชอบต่อสังคม  
        เกี่ยวกับ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ เอเชีย  
        โซลูชั่นส์  
        แผนที่  
เงื่อนไขการใช้งาน   |   เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว ©2017 บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด